Ποιοι είναι αυτοί που εγγυούνται τις 100,000 και γιατί; Για το καλό των πολιτών, ή άλλους λόγους; Το χρήμα δεν ανήκει στα Κράτη έτσι ώστε να εγγυηθούν τις καταθέσεις των πολιτών.... 

 The Myth about the insured 100,000!