Ἐν Λευκωσίᾳ, τῇ 9ῃ Μαρτίου, 2016.

ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑΣ

MÉLUSINE ΓΑΛΛΙΚΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΠΩΣ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΣ Η ΓΑΛΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ.

3226594727 1 2 zX0JpAOG

Ἀγαπητοί φίλοι καί φίλαι,

Ἐρευνῶν εἰς διάφορα λεξικά διά τήν καλυτέραν ἑρμηνείαν τοῦ τί εἶναι Μῦθος ἒχω ἐν τέλει καταλήξει εἰς τήν κατωτέρω διατύπωσιν:

«Μῦθος εἶναι μία ἀφήγησις, τῆς ὁποίας συνήθως ἡ προέλευσις εἶναι ἂγνωστος καί, τοὐλάχιστον κατά ἓν μέρος της, ἀποτελεῖ τμῆμα εὐρυτέρας παραδόσεως, ἡ ὁποία συνδέει πραγματικά γεγονότα ἢ πλάσματα τῆς φαντασίας ἢ ταὐτοχρόνως καί τά δύο, προκειμένου νά ἑρμηνεύσῃ κάποιον θεσμόν ἢ κάποιαν πίστιν ἢ φυσικόν φαινόμενον καί ἡ ὁποία ἀφήγησις συνδέεται ἰδιαιτέρως καί μέ τήν θρησκείαν». Τό σύνολον τῶν Μύθων καί ἡ ἐξέτασίς των ἀποτελοῦν τήν Μυθολογίαν ἐντός τῆς ὁποίας κρύπτεται, ὡς ὃλοι γνωρίζομεν, ἡ προϊστορία, ἡ θρησκευτικότης καί αἱ παραδόσεις ἑνός λαοῦ καθώς καί τό δέος πού αἰσθάνονται οἱ ἂνθρωποι πρό τῶν φυσικῶν καί ὑπερανθρώπων δυνάμεων.

για περισσότερα κατέβαστε εδώ
for more in French click here